پکیج کارفرمایان

پکیج های کارفرمایان

بهترین قیمت را متناسب با نیازهای سازمان خود انتخاب کنید. ( هزینه خدمات برای کارفرمایان 5% مبلغ پروژه می باشد، هر زمان که کارفرما پرداخت امن ایجاد می کند، هزینه خدمات آن پرداخت امن محاسبه شده و از حساب وی کسر می شود. درصورتی که پرداخت امن به حساب کارفرما بازگردانده شود هزینه خدمات نیز به حساب وی بازگردانده خواهد شد.

بسته پایه ثبت نام(رایگان)

20,000 تومان

 • 15پروژه های مجاز
 • 10 روز برای نمایش
 • 5 پروژه ویژه
 • 10 روز نمایش ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 30 روز تاریخ انقضا بسته

بسته کسب و کار

40,000 تومان

 • 20پروژه های مجاز
 • 31 روز برای نمایش
 • 10 پروژه ویژه
 • 31 روز نمایش ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 90 روز تاریخ انقضا بسته

بسته حرفه ای

99,000 تومان

 • 100پروژه های مجاز
 • 90 روز برای نمایش
 • 50 پروژه ویژه
 • 90 روز نمایش ویژه
 • پروفایل ویژه
 • 360 روز تاریخ انقضا بسته

آماده ای برای شروع

با ایجاد پروژه یا خدمات فنی در آی تی من IT MAN می‌تونید افراد متخصص پیدا کنید و با پرداخت امن وپشتیبانی مطمئن می‌تونید با اطمینان با متخصصین بصورت آنلاین کار کنید